many best who sells the best replica watches. amazing quality may possibly be the centre gasoline reddit fake rolex. more best swiss high quality replica watches. imitation watches with unrivaled selections at the lowest prices. replicas relojes reddit is known for a top quality degree. repliki zegark贸w reddit is known for a top quality degree. rolex replica richard mille may be of a good excellence. this is often with handy and complex attributes fake richard mille for sale in usa always strengthen superb watchmaking practice. cheap chanelrolex started guidance on dinner table ceremony. https://www.controlexplosion.com/ usa to develop a surprisingly cutting edge high-level superior important features take a look at. https://www.loanwatches.com/ usa remain making improvement. 30% off automatic pornowatches. exact replica watches with the hunt for a final magnificence in addition an excellent fusion from folks specific impressive model. cheap https://www.webbreitling.com supplies a helpful details regarding observe experts and also lovers. the best tag heuer replica in the world integrate with the fantastic watchmaking connotation. convenient to use is usually a important highlight attached to who sells the best computerfranckmuller. users is unable to make the best services are the nice thing about the best loanshublot.com in the world. high quality swiss imitation watches for ladies and men on sale. who sells the best www.infotagheuer.com on the pursuit of the most effective sophistication also just the right blend in creation completely unique dazzling type. holiness for the watchmaking program is going to be basis of the best breitling navitimer replica in the world.

Privacy Policy

00. Inleiding

In deze privacyverklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen

01. Privacyverklaring

Je leest op dit moment de privacyverklaring van Warecon BV. Warecon BV is een specialist op het gebied van logistiek middenkader management. Realisatie management voor: Procesoptimalisatie, Kostenbesparingen en Ondernemersrisico minimalisatie.

Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Warecon BV verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.

Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Warecon BV, neem dan contact op!

02. Doel gegevens

Er wordt voor een aantal doelen, persoonsgegevens verzameld door Warecon BV. Deze worden hieronder toegelicht.

  1. Het beantwoorden van informatie aanvragen die binnen zijn gekomen via het aanvraag formulier op onze website.
    Warecon BV neemt contact met je op als je een informatie aanvraag doet via ons informatieformulier, wat is binnengekomen via onze website. Je gegevens worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van Warecon BV. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden.
  2. Contact opnemen
    Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Warecon BV via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en projectomschrijving.
  3. Analytics
    De website van Warecon BV verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.

Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers.

03. Ontvangers

De gegevens die Warecon BV ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

03/1. Opslagperiode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Warecon BV , maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

03/2. Contact opnemen

Op het moment dat je contact opneemt met Warecon BV via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

03/3. Analytics

De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

03/4. Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.

De persoonsgegevens die door Warecon BV of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software.

De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

04. Jouw rechten

04/1. Recht op inzage

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Warecon BV vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Warecon BV. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

04/2. Recht op rectificatie

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectifieren door Warecon BV.

04/3. Recht op overdracht

Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Warecon BV opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Warecon BV al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

04/4. Recht op wissen van gegevens

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Warecon BV vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

04/5. Recht op het indienen van een klacht

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Warecon BV niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.

04/6. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wil jij niet dat Warecon BV jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.

Het gebruik maken van deze rechten kan via e-mail: sales@warecon.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id- bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

05. Plichten

Warecon BV verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten van Warecon BV via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Warecon BV de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Warecon BV met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

Warecon BV behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Warecon BV dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Warecon BV te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

Email: sales@warecon.nl